Filter
Sort By
Date
Price
Odometer
Year

2018 Kia Sorento - Edmonton, Alberta

Edmonton, Alberta

Added 2 days ago

SUV | White |

Go Kia South

 • $31,962
 • 29KM
 • 1.888.227.6044

2018 Kia Sorento - Edmonton, Alberta

Edmonton, Alberta

Added 1 week ago

SUV | Grey |

Go Kia South

 • $36,658
 • 55KM
 • 1.888.227.6044

2018 Kia Sorento - Edmonton, Alberta

Edmonton, Alberta

Added 4 weeks ago

SUV | Grey |

Go Kia South

 • $40,885
 • 34KM
 • 1.888.227.6044

2018 Kia Sorento - Edmonton, Alberta

Edmonton, Alberta

Added 4 weeks ago

SUV | White |

Go Kia South

 • $40,762
 • 34KM
 • 1.888.227.6044

2018 Kia Sorento - Edmonton, Alberta

Edmonton, Alberta

Added 4 weeks ago

SUV | Grey |

Go Kia South

 • $40,885
 • 34KM
 • 1.888.227.6044

2018 Kia Sorento - Edmonton, Alberta

Edmonton, Alberta

Added 1 month ago

SUV | White |

Go Kia South

 • $39,362
 • 179KM
 • 1.888.227.6044

2018 Kia Sorento - Edmonton, Alberta

Edmonton, Alberta

Added 1 month ago

SUV | White |

Go Kia South

 • $45,461
 • 35KM
 • 1.888.227.6044

2018 Kia Sorento - Edmonton, Alberta

Edmonton, Alberta

Added 2 months ago

SUV | Ebony Black |

Go Kia South

 • $36,462
 • 35KM
 • 1.888.227.6044

2018 Kia Sorento - Edmonton, Alberta

Edmonton, Alberta

Added 2 months ago

SUV | Black |

Go Kia South

 • $39,362
 • 35KM
 • 1.888.227.6044

2018 Kia Sorento - Edmonton, Alberta

Edmonton, Alberta

Added 2 months ago

SUV | Titanium |

Go Kia South

 • $37,862
 • 20KM
 • 1.888.227.6044

2018 Kia Sorento - Edmonton, Alberta

Edmonton, Alberta

Added 2 months ago

SUV | Titanium |

Go Kia South

 • $35,062
 • 35KM
 • 1.888.227.6044

2018 Kia Sorento - Edmonton, Alberta

Edmonton, Alberta

Added 2 months ago

SUV | White |

Go Kia South

 • $45,661
 • 22KM
 • 1.888.227.6044

2018 Kia Sorento - Edmonton, Alberta

Edmonton, Alberta

Added 2 months ago

SUV | Dark Cherry |

Go Kia South

 • $38,061
 • 22KM
 • 1.888.227.6044

2018 Kia Sorento - Edmonton, Alberta

Edmonton, Alberta

Added 3 months ago

SUV | Black |

Go Kia South

 • $40,562
 • 1KM
 • 1.888.227.6044

2018 Kia Sorento - Edmonton, Alberta

Edmonton, Alberta

Added 3 months ago

SUV | White |

Go Kia South

 • $39,362
 • 1KM
 • 1.888.227.6044